Z sympatią zauważamy, że w rankingu "Gazety Wyborczej" jesteśmy najlepszą Szkołą. "Gazeta" zestawiła edukacyjne wartości dodane EWD za ostatnie trzy lata dla wszystkich liceów aglomeracji poznańskiej. W ten sposób powstał pouczający ranking. Zajęcie pierwszego miejsca daje dużo satysfakcji całej szkolnej społeczności. O metodzie EWD możemy przeczytać na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


Ranking 1a.jpg

ranking 1b.jpg

ranking 1c.jpg


Licea z Poznania i powiatu poznańskiego w rankingu Edukacyjnej Wartości Dodanej ranking 2.jpg