Najpierw we wtorek 11 stycznia na gali na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, a dzień później w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ogłoszono wyniki rankingu liceów i techników fundacji „Perspektywy” 2022. Z satysfakcją odnotowujemy, że kolejny raz jesteśmy wśród najlepszych liceów Wielkopolski, zajmując 5 miejsce na 280 szkół w naszym województwie. Szczegółową listę możemy zobaczyć TUTAJ.
Relację z poznańskiej uroczystości, w tym dokumentację fotograficzną, znajdziemy TUTAJ.

Serdeczne gratulacje należą się nauczycielom i absolwentom. Warto też pamiętać, że do ich sukcesów przyczynili się wszyscy, którzy nie uczą, ale pracują na rzecz jak najlepszych warunków do nauki. Wszystkim życzymy jeszcze większych sukcesów w kolejnym roku i dużo zdrowia. Na marginesie rankingu zauważmy, że na tegoroczny wynik miała wpływ mało rzetelna praca egzaminatorów OKE w Poznaniu. 13 naszym absolwentom zaniżono wyniki, niektórym z nich więcej niż z jednego przedmiotu. W rezultacie odwołań, także do CKE, wyniki zmieniono. W dwóch przypadkach o ponad 25%. Analitycy „Perspektyw” nie wzięli pod uwagę poprawionych wyników z języka polskiego, bo … OKE nie uwzględniła ich w swoich zestawieniach. Bez satysfakcji odnotowujemy, że w wyniku wniesionej skargi, ze względu na „błędy popełnione przez egzaminatora (języka polskiego), Centralna Komisja Egzaminacyjna przekazała dyrektorowi OKE w Poznaniu zalecenie wdrożenia procedury skreślenia egzaminatora z listy egzaminatorów…” , o czym poinformowała nas Dyrektorka Wydziału Egzaminów CKE w Warszawie.