PHOTO-2021-10-07-19-58-25.jpg


Redaktorzy "Ekosika" złożyli we czwartek, 7.10., pierwszą w tym roku szkolnym wizytę kulturalną w Poznaniu.

PHOTO-2021-10-07-19-58-00.jpg


Byliśmy gośćmi na wernisażu wystawy w Galerii u Jezuitów, zatytułowanej "SYBIR - moja historia", wystawa komiksu Pawła Piechnika.

PHOTO-2021-10-07-19-57-46.jpg


Dowiedzieliśmy się sporo o metodach mobilizacji do pracy oraz inspiracjach twórcy.

PHOTO-2021-10-07-19-58-13.jpg

Mieliśmy okazję podziwiać plansze z fragmentami komiksu, który powstał na kanwie autentycznej historii - 15-letniej dziewczyny, która podczas II wojny światowej została wywieziona z rodzinnego Białegostoku do Kazachstanu.

PHOTO-2021-10-07-19-57-32.jpg


Kilkorgu z nas udało się też porozmawiać z twórcą oraz uzyskać jego autograf.

PHOTO-2021-10-07-19-58-47.jpg