stypednia 2 2223.jpg


Tradycyjnie w styczniu wręczyliśmy stypendia naukowe. Przypomnijmy, że są one przyznawane uczennicom i uczniom naszych Szkół, którzy nie tylko uzyskują najwyższe wyniki w nauce, ale również swą postawą, aktywnością i zaangażowaniem zapracowali na minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania.
W klasie maturalnej przyznawane jest też Stypendium Imienia Profesor Ilony Wieścickiej, upamiętniające zmarłą w 2012 roku, znakomitą Nauczycielkę biologii. Stypendium to przyznawane jest trzykrotnie: za najwyższe, lecz nie niższe niż 80% wyniki z próbnych egzaminów maturalnych z biologii na poziomie rozszerzonym i wynik matury.
Uczeń uzyskujący najwyższe wyniki w nauce w Liceum ma prawo ubiegać się o Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

stypendia 4 2223.jpg


Stypendia otrzymali:
za najwyższą średnią ocen w Szkole Podstawowej - Paweł Woźniak z klasy 8b.
za najwyższą średnią ocen z w Liceum - Antoni Mrozek uczeń klasy IIIB
za najwyższą średnią ocen z przedmiotów na poziomie rozszerzonym w Liceum - Gabriela Pietrzyk, uczennica klasy IC
Stypendium Imienia Profesor Ilony Wieścickiej - Hubert Bączyk, uczeń klasy IVB,
Stypendium Prezesa Rady Ministrów - Antoni Mrozek uczeń klasy IIIB

stypendia 1 2223.jpg


Wszystkim Stypendystom gratulujemy. Przy okazji warto wspomnieć, że codzienna, szkolna praca obfituje w wiele mniej spektakularnych, indywidualnych sukcesów - gratulujemy też tym, którzy je odnieśli.

stypendia 3 2223.jpg