Sarmaci.jpg


Kultura sarmacka była tematem ostatnich lekcji polskiego w klasie IC. Co prawda nie ugotowaliśmy bigosu nad bigosami według przepisu Wojskiego, ale zaisnpirowani siedemnastowiecznymi portretami szlachty polskiej, postanowiliśmy z meetu zrobić galerię obrazów.