Korzystając z wyjątkowego dostępu do sali gimnastycznej, przyspieszyliśmy wymianę oświetlenia. Stare lampy jodowe zastąpiliśmy nowoczesnymi, zużywającymi mniej prądu, a dającymi więcej ładniejszego światła. Na pierwszym planie drugiej fotki też słoneczne, ale nie lampy....
Życzmy sobie możliwości sprawdzenia jak nowe oświetlenie działa.

lampy2.jpg