wolontariat IAB.jpg


W ostatni wtorek uczniowie klas 1a i 1b spotkali się na swoich lekcjach wychowawczych z niezwykłymi gośćmi. Były nimi: siostra Weronika – przełożona Domu Pomocy Społecznej w Łopiennie oraz Pani Maria – wolontariuszka i przewodnicząca Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei działającego przy tej placówce.

wolontariat IAB2.png


Uczniowie biorą udział w projekcie edukacyjnym i charytatywnym, którego celem jest podzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami z podopiecznymi domu. Siostra Weronika i Pani Maria opowiedziały o historii domu, przedstawiły charakterystykę poszczególnych stopni niepełnosprawności intelektualnej oraz co szczególnie ważne - wskazały potrzeby i zainteresowania swoich podopiecznych. Niektóre są szalenie ciekawe i niespodziewane! Siostra Weronika przekazała nam również wiele pozytywnej energii, autentycznej radości ze swojej posługi oraz podziękowania i uznanie dla naszej inicjatywy.