IMG-4853.jpg

Stypendium podtrzymuje naszą pamięć o zmarłej w 2012 roku profesor Ilonie Wieścickiej, znakomitej i oddanej uczniom Nauczycielce. Tak kultywowana pamięć nawiązuje do pełnej pogody ducha i afirmacji życia postawy naszej Nauczycielki.

IMG-4837.jpg

Stypendium jest przeznaczone dla uczennic i uczniów ostatniej klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu, którzy uzyskują najwyższe w swoim roczniku wyniki z próbnych i właściwego egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym.

IMG-4849.jpg

Stypendium za najwyższy wynik egzaminu maturalnego z biologii w roku szkolnym 2021/2022 otrzymała Zuzanna Ratajszczak, dzisiaj studentka medycyny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

IMG-4847.jpg

Stypendium za najlepszy wynik z II próby egzaminu maturalnego z biologii otrzymali: uczennica klasy IVB Liliana Duchnowska oraz uczeń klasy IVA Cezary Modławski.

IMG-4838.jpg