W najbliższą sobotę nauczyciele naszej szkoły otrzymają drugą dawkę szczepionki.

Do grupy szczęśliwców zaszczepionych przeciwko COVID - 19 dołączają też powoli uczniowie, którzy ukończyli 16. rok życia. Ci, którzy skończą 16 lat w najbliższych tygodniach, muszą poczekać na e-skierowanie do dnia swoich urodzin. 16 i 17-latkowie przed przystąpieniem do szczepienia muszą wypełnić formularz – Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19. Można zrobić to w domu. Dzięki wcześniej uzupełnionemu i podpisanemu formularzowi oraz zgodzie, rodzic nie będzie musiał być obecny podczas szczepienia. Kwestionariusz wypełnia zarówno osoba szczepiona, jak i rodzic lub opiekun prawny nastolatka.