Konstytucja1.jfif Powstawała w atmosferze tajemnicy, pierwotnie w języku francuskim. Jej projekt odczytano publicznie 1 maja 1791 roku w Pałacu Radziwiłłowskim, lekturę powtórzono następnego wieczoru i zaczęto zbierać podpisy popierających ją posłów i senatorów.

Uchwalona 3 maja - jako Ustawa Rządowa przetrwała zaledwie rok. Była drugą tego rodzaju ustawą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Budziła podziw oświeconych środowisk europejskich i sprzeciw polskiej konserwatywnej szlachty.

Wykład na temat Reform społecznych i politycznych Konstytucji 3 maja wygłosi prof. UAM dr hab. Marek Krzymkowski.

Pan Profesor na co dzień pracuje w Katedrze Historii Ustroju Państwa na Wydziale Prawa i Administracji UAM, specjalizuje się w ustroju Księstwa Warszawskiego, historii biurokracji oraz prawie urzędniczym na ziemiach polskich, jest również nauczycielem historii i wos w naszej szkole.

Zapraszamy Nauczycieli i Uczniów 6 maja o godzinie 14.55 do sali wykładowej. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc pierwszeństwo mają uczestnicy zajęć na poziomie rozszerzonym z wos i historii. Pozostałe zgłoszenia poprzez udostępniony mailem formularz do środy godz. 15.00.