wirus 2model.jpg


Modele matematyczne pozwalają na zrozumienie procesu rozprzestrzeniania się epidemii w zależności od różnych czynników. Dzięki modelom możemy również prognozować liczbę zachorowań w przyszłości. To z kolei oznacza, że modele epidemii powinny być podstawowym narzędziem do planowania jak najbezpieczniejszego przejścia przez czas pandemii, uwzględniając przy tym koszty społeczne i ekonomiczne. Jak zatem zbudować wiarygodny model epidemii? Z jakimi trudnościami muszą się zmierzyć twórcy takich modeli?

Odpowiedzi na te pytania będzie można usłyszeć w trakcie najbliższego wykładu.

Wykład odbędzie się w środę 6 maja o godz.10.15 ... tam gdzie ostatnio!