IMG_0900.jpg

W poniedziałek 3 czerwca odbyła VI Konferencja Posterowa czyli finał kolejnej edycji Warsztatów Interdyscyplinarnych.

IMG_0911.jpg

Tym razem prelegentami byli uczennice i uczniowie klas IIB i IIC. Każdy z uczniów wybierał problem badawczy z listy tematów z różnych dziedzin, sformułowanych przez nauczycieli. Aby rozwiązać problem, szukał stosownej bibliografii, zapoznawał się z nią, formułował swój sąd, opracował poster/plakat naukowy i w trakcie konferencji wykorzystał go do zaprezentowania wyników swoich dociekań przed komisją egzaminacyjną i publicznością złożoną z pozostałych uczniów szkoły. W skład komisji weszli nauczyciele akademiccy z poznańskich uczelni wyższych, którzy zadawali egzaminowanym pytania, aby rozpoznać uzyskany przez nich stopień kompetencji w obszarze, którego dotyczy wybrany przez niego temat. Umiejętność przedstawiania wyników swojej pracy w formie plakatu naukowego oraz swobodnego posługiwania się słowem przy zdawaniu egzaminów ustnych na pewno przyda się absolwentom EKOSu na dalszych etapach nauki i w życiu zawodowym.

IMG_0905 (1).jpg

Galeria