PHOTO-2022-05-23-09-19-58.jpg

W poniedziałek odbyliśmy II Konferencję posterową w ramach wiosennej sesji egzaminów z Warsztatów Interdyscyplinarnych. Przypomnijmy, że celem WI jest kształtowanie samodzielności myślenia w sytuacji problemowej, a szczególnie umiejętności formułowania pytań badawczych, stawiania hipotez, gromadzenia i porządkowania wiedzy na podstawie różnych źródeł oraz krytycyzmu wobec nich. Uczniowie opracowują wyniki pracy w formie plakatu naukowego (posteru) i krótkiej prezentacji, następnie przystępują do egzaminów ustnych. Egzamin sprawdza rezultaty indywidualnej pracy nad problemem. Do sesji przystąpiło 47 uczniów, wybierając temat, spośród ponad 60 z różnych dziedzin. Do komisji egzaminacyjnych zaprosiliśmy pracowników naukowych UAM, UE, Politechniki Poznańskiej.
Uczestnicy konferencji głosowali również na najlepszy poster. O tym, kto jest jego autorem/autorką przekonamy się wkrótce.
Galeria