Szkolna Akademia Myślenia zaprasza na warsztaty o sztuce tłumaczenia tekstu „Od Wieży Babel do Tłumacza Google”. Poprowadzi je prof. dr hab. Ewa Kraskowska. Zapraszamy uczniów zainteresowanych teorią i praktyką przekładu z języka angielskiego do udziału w zajęciach, które odbędą się 11 czerwca 2019 roku o godzinie 9:00 w bibliotece. Prosimy o zgłaszanie chęci udziału do dnia 9 czerwca za pośrednictwem udostępnionego dokumentu.
Prof. zwyczajna Ewa Kraskowska jest literaturoznawczynią, kieruje Zakładem Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu w instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Napisała wiele artykułów i książek z zakresu teorii literatury, krytyki genderowej, historii literatury, translatologii, komparatystyki.