St5.jpg

Na podstawie dokumentacji klasyfikacyjnej za II trymestr roku szkolnego 2022/2023 Komisja Stypendialna przyznała następujące stypendia za osiągnięcia najwyższych wyników w nauce następującym uczniom:
Alicji Ochli uczennicy klasy 8b Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu za najwyższą średnią ocen 5,78.
Antoniemu Mrozkowi z klasy IIIB LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu za najwyższą średnią ocen 5,46.
Antoniemu Mrozkowi z klasy IIIB I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu za najwyższą średnią ocen 5,23 z poziomów zaawansowanych.

St1.jpg

Najwyższe średnie za II trymestr w poszczególnych kategoriach uzyskali:
Szkoła Podstawowa
Alicja Ochla z klasy 8b - średnia 5,78
Michalina Garstecka z klasy 7a - średnia 5,72
Paweł Woźniak z klasy 8b - średnia 5,71
LO - średnie całkowite
Antoni Mrozek z klasy IIIB - średnia 5,46
Gabriela Pietrzyk z klasy IC - średnia 5,34
Ignacy Rosada z klasy IA - średnia 5,21
LO - średnie z poziomów zaawansowanych
Antoni Mrozek z klasy IIIB - średnia 5,23
Bartosz Olasek z klasy IIB - średnia 5,16
Gabriela Pietrzyk z klasy IC - średnia 5,14