m4.jpg


Nie znamy jeszcze stanin, ale z analizy tła wynika, że tegoroczni maturzyści i ich nauczyciele odnieśli sukces. Wszyscy absolwenci przystąpili do trudniejszego wariantu matury, zdając więcej niż pięć egzaminów. Wśród nich są i tacy, którzy ze wszystkich egzaminów dodatkowych w części pisemnej uzyskali od 90% do 100% punktów i - według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - należą do grupy 3861 osób, które zasłużyły na miano „wybitnego maturzysty.”
Gratulacje dla maturzystów i ich nauczycieli!
Wyniki matur w %

wyniki matur 2021.jpg

m3.jpg

m5.jpg

m6.jpg

m7.jpg

m8.jpg