IMG_1256.jpg

Z niecierpliwością wraz z Maturzystami czekaliśmy na wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych. Wczoraj je poznaliśmy.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów dla szkół okręgu, województw i powiatów. Uzyskane przez naszych maturzystów procentowe wyniki szkolne w zestawieniu ze średnimi okręgu i szkół Poznania są bardzo wysokie:

Wyniki matura.jpg


W swych zestawieniach Okręgowa Komisja od kilku lat nie publikuje wyników egzaminów szkół, w których przystąpiło do nich mniej niż pięciu zdających. Szkoda, bo specyfika naszego Liceum, w którym każdy uczeń wybiera własny profil nauczania, związana jest z tym, że do egzaminów rozszerzonych przystępują również mniejsze grupy uczniów. Na stronie OKE nie zobaczymy zatem wyników uzyskanych przez tegorocznych Absolwentów z egzaminów rozszerzonych z fizyki, geografii, języka niemieckiego, które – jak wynika z zestawień – wraz z biologią napisali najlepiej w porównaniu ze szkołami z Poznania i powiatu. Na drugim miejscu zdaliśmy egzaminy rozszerzone z chemii, wos, matematyki, angielskiego, na trzecim na poziomie dwujęzycznym z języka angielskiego i języka polskiego na poziomie podstawowym.

IMG_1257.jpg

Jest tradycją Szkoły przyznanie stypendium imienia p. prof. Ilony Wieścickiej – upamiętniające naszą zmarłą nauczycielkę biologii - maturzyście, który uzyskał najwyższy wynik egzaminu dojrzałości z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. W tym roku jego beneficjentem został Piotr Malendowicz, który zdał egzamin z biologii na 93%.
Szczegółowe zestawienia tutaj
Wszystkim Absolwentom, ich Rodzicom i naszym Nauczycielom serdecznie gratuluję.