Zdalna-nauka.png

Zakończyliśmy II trymestr. W III - poza konsultacjami dla klas najstarszych, póki co - kontynuujemy naukę w trybie zdalnym.
To, co uznaliśmy za przejściowe - okazuje się normą. Zwołana w trybie nadzwyczajnym Rada Szkoły w piątek 9 kwietnia pozytywnie zaopiniowała projekty, niezbędnych w tej sytuacji, zmian w regulaminach oceniania zachowania w obu szkołach. Uchwałę w tej sprawie podejmie Rada Nauczycieli na najbliższym posiedzeniu. Na spotkaniu Rady Szkoły omówiono też sposób radzenia sobie przez uczniów i nauczycieli z problemami wynikającymi z epidemii w ostatnich miesiącach.
Projekty nowych regulaminów oceniania dla Szkoły Podstawowej i Liceum.