W najbliższy poniedziałek, zgodnie z oczekiwaniem się nie zobaczymy. Znamy nowy termin powrotu do szkół: poniedziałek 27 maja.

Egzaminy maturalne potrwają od poniedziałku 8.06. do piątku 26 czerwca. Nie będzie egzaminów ustnych.
Wyniki mamy poznać „do 11.08”.

Egzaminy ósmoklasisty rozpoczną się we wtorek 16 czerwca, a zakończą we czwartek 18 czerwca.
Wyniki mamy poznać „do 31.07”

Szczegółowe harmonogramy egzaminów znajdziemy TUTAJ