Co pomaga w uczeniu.

Wielostanowiskowa  pracownia komputerowa  znajduje się w ogólnodostępnej czytelni. Najnowocześniejsze techniki  prezentacji multimedialnych, a także metody interaktywne, znacznie zwiększające efektywność nauczania, mogą być stosowane bez ograniczeń w odpowiednio wyposażonych salach lekcyjnych.  Szkoła zapewnia uczniom w każdej sali dostęp do szerokopasmowego  internetu w szkolnej sieci wi-fi, co umożliwia im pracę na lekcjach w  oparciu o własny sprzęt mobilny. W procesie dydaktycznym wykorzystywane  są platformy internetowe, elektroniczne  ćwiczenia i podręczniki,  dokumenty umieszczone "w chmurze". 

Doświadczenia z chemii i fizyki przeprowadzane są w szkolnej pracowni z dobrze wyposażonym laboratorium. W szkole są także gabinety  przedmiotowe: biologiczny, geograficzny, historyczny, matematyczny i  polonistyczny. Zajęcia sportowe odbywają się w sali gimnastycznej, na  przyszkolnym boisku na świeżym powietrzu oraz na pływalni.