Kiedy się uczymy a kiedy odpoczywamy?

Lekcje rozpoczynają się o godz. 8.30, aby  uczniowie mieszkający dalej od szkoły zdążyli do niej dotrzeć, mimo  porannych trudności komunikacyjnych.

Organizacja roku szkolnego jest inna niż w szkołach publicznych. Rok szkolny podzielony jest na  trymestry, co w porównaniu z najczęściej stosowanym podziałem  semestralnym zmusza zarówno uczniów, jak i nauczycieli do bardziej  systematycznej pracy. Co roku  w ramach zajęć szkolnych uczniowie  wyjeżdżają w góry na tygodniową "szkołę zimową".

W szkole nie "odrabia się" dni wolnych w soboty. Jeżeli dzień nauki  przypada pomiędzy dwoma dniami świątecznymi lub wolnymi od pracy, lekcji  w tym dniu nie ma.

Wskutek tych zmian wakacje letnie trwają nieco krócej, ale za to okresy  wolne od nauki są bardziej równomiernie rozłożone w ciągu roku  szkolnego: oprócz ferii zimowych uczniowie mają tygodniową przerwę  jesienną.