Szkoła dla tych, którzy pragną odnieść sukces

Rzadko zdarzają się ludzie wszechstronnie uzdolnieni, każdy zaś   posiada jakieś wrodzone predyspozycje, które może w sobie odkryć i  rozwinąć. Najlepsze rezultaty w nauce, a potem w życiu zawodowym osiągną  ci, którzy ponad przeciętność zdołają rozwinąć swoje najmocniejsze  strony. Dobra szkoła powinna im w tym pomóc i nie może tylko kształcić  "ogólnie". 

Dobra szkoła nie powinna też być wielka. Nie można mówić o  indywidualizacji nauczania, gdy nauczyciel przez pół roku uczy się imion  swoich uczniów. Konieczna jest ponadto specjalna organizacja szkoły,  odpowiednie programy nauczania, pozostawienie uczniowi wolności wyboru  przedmiotów, w których chce się specjalizować. 

Wszystkie te warunki spełnia nasze Liceum.