Szkoła zorientowana na współpracę ze szkołami wyższymi

Ponad 90% absolwentów podejmuje studia wyższe, z czego większość na najczęściej wybieranych kierunkach studiów. Stawia to od lat I Liceum  Ogólnokształcące w Swarzędzu w rzędzie kilku najlepszych liceów  Wielkopolski, obok najbardziej renomowanych i cieszących się dłuższą  tradycją poznańskich szkół. Z pewnością na tak dobry rezultat, uznawany  często za miernik jakości nauczania w danej szkole (patrz:  rankingi  "Perspektyw" ), składa się szereg czynników. Nie bez znaczenia jest realizowana od szeregu lat współpraca metodyczna nauczycieli naszej  szkoły ze specjalistami z poznańskich wyższych uczelni zajmującymi się  metodyką nauczania przedmiotów szkolnych. Do udziału w powoływanych  przez dyrektora szkoły komisjach przeprowadzających egzaminy w ramach warsztatów interdyscyplinarnych zapraszani są każdorazowo nauczyciele  akademiccy. Realizowane też są projekty naukowo- edukacyjne z m.in. Wydziałem Biologii i Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.