Profile nauczania

Od  czasu, gdy przepustką na studia stały się wyniki z różnych egzaminów  maturalnych, bardzo wzrosła waga wyboru profilu kształcenia w liceum.  Profil ten powinien w pełni odpowiadać egzaminom, których szkoła wyższa  wymaga w procedurze rekrutacyjnej. Zestawy wymaganych egzaminów są  bardzo różne w zależności od uczelni i kierunku studiów. Różnią się one  ilością wymaganych egzaminów i poziomem ich trudności (poziom podstawowy  lub rozszerzony). Zdarza się, że na ten sam kierunek, zależnie od  uczelni, wymagane są wyniki z różnych przedmiotów egzaminacyjnych

Przed liceum współczesnym staje trudne zadanie zindywidualizowania profilów kształcenia. Szkoła powinna też dać możliwość zmiany profilu w czasie nauki w zależności od zmiany planów dotyczących wyboru kierunku studiów.

Nasze Liceum daje unikalne możliwości.

Wszystkie przedmioty szkolne zostały podzielone na dwie grupy: poziom podstawowy –  obowiązkowy dla wszystkich (nauka na tych zajęciach – poza obowiązkowymi przedmiotami maturalnymi i językami obcymi – kończy się po  klasie pierwszej) oraz poziom rozszerzony  (nauka na tych zajęciach trwa przez wszystkie lata nauki).

W praktyce oznacza to, że każdy uczeń uczęszcza na wszystkie zajęcia obowiązkowe poziomu podstawowego ze swoją klasą, a w osobnych grupach na wybrane przez siebie przedmioty na poziomie rozszerzonym. Oznacza  to też, że ilość lekcji może być różna dla różnych uczniów tej samej  klasy – zależy od ilości przedmiotów wybranych na poziomie rozszerzonym.

Wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym powinien być zgodny z wymaganiami egzaminacyjnymi wyższej uczelni. Szkoła  stawia jedynie warunek, by tych przedmiotów nie było mniej niż dwa.  Górnej granicy nie ma. Bywa, że uczeń wybiera pewien „nadmiar” zajęć na  poziomie rozszerzonym dla zwiększenia sobie katalogu studiów, które  bierze pod uwagę w przyszłości. Warto jednak  zweryfikować   swój wybór  do III trymestru klasy pierwszej, gdyż wtedy ilość godzin z przedmiotów  na poziomie rozszerzonym znacznie wzrasta. Zajęcia z języka angielskiego  prowadzone są  na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Coraz więcej uczniów wybiera zdawanie matury z języka angielskiego na poziomie  dwujęzycznym, co wiąże się z uzyskaniem  dodatkowych punktów w  rekrutacji na wyższe uczelnie.  Drugim językiem nauczanym w szkole na  poziomie podstawowym i rozszerzonym jest język niemiecki.

Wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym  można modyfikować po każdym trymestrze, ale z każdym następnym trymestrem, ze względu na wymagania regulaminowe jest  to coraz trudniejsze. Bywa, choć jest to bardzo rzadkie, że uczeń  dokonuje zmian jeszcze po klasie drugiej lub trzeciej  – formalnie jest  to możliwe.

Takie zindywidualizowanie profilów kształcenia, stosowane w Liceum od kilkunastu lat, jest bardzo efektywne - potwierdza to Okręgowa Komisja Egzaminacyjna i coroczny ranking „Perspektyw” oraz ranking "Gazety Wyborczej" według, którego jesteśmy  szkołą z najwyższym wskaźnikiem Edukacyjnej Wartości Dodanej w Wielkopolsce i powiecie.