Jeszcze zdalnie, na meetach, ale w nadziei, że niedługo razem - na sali gimnastycznej, podsumowaliśmy naukę w II trymestrze i wręczyliśmy stypendia. Mogą je otrzymać uczniowie, którzy nie tylko uzyskują najwyższe oceny, ale również swą postawą, aktywnością i zaangażowaniem zapracowali na wysoką ocenę z zachowania. Stypendia są przyznawane w kilku kategoriach: za najwyższe wyniki w nauce - dla uczniów Liceum i Szkoły Podstawowej oraz za najwyższe wyniki w nauce wybranych przez siebie przedmiotów na poziomie rozszerzonym - dla uczniów Liceum. O stypendium imienia pani profesor Ilony Wieścickiej - dla najlepszego biologa - ubiegać się może uczeń klasy trzeciej Liceum, który uzyska wynik z egzaminów próbnych i z matury z biologii powyżej 80%. Stypendium to przyznawane jest po każdym z tych egzaminów. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje uczeń, który uzyskał najwyższe wyniki w nauce w poprzednim roku szkolnym. Stypendia za najwyższe wyniki w nauce otrzymały - uczennica klasy 7a - Gabrysia Pietrzyk oraz tegoroczna maturzystka - Ola Tembłowska. Ola została też beneficjentką stypendium za najwyższe wyniki w nauce na poziomach rozszerzonych oraz stypendium imienia pani profesor Ilony Wieścickiej. Podczas II egzaminu próbnego z biologii na poziomie rozszerzonym uzyskała najwyższy wynik w swoim roczniku, wynoszący 90%.

Nasze spotkanie było też okazją do złożenia przez pana dyrektora gratulacji uczniom, którzy odnotowali zwycięstwa konkursowe i olimpijskie oraz ich nauczycielom. W Szkole Podstawowej:

  • pani profesor Jolancie Kusiak- Kościelskiej i uczennicy klasy 7a Mai Bałtaki, która uzyskała wyróżnienie w Konkursie Złota Żaba w dziedzinie literatury i języka polskiego
  • panu profesorowi Mariuszowi Słońskiemu i Szymonowi Ławniczakowi - uczniowi klasy 7a, wyróżnionemu z Konkursie Złota Żaba w dziedzinie matematyki. W Liceum:
  • pani profesor Dorocie Indrzejczak oraz Jankowi Indrzejczakowi - uczniowi klasy IIIB - laureatowi II miejsca Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszwawskiej,
  • pani profesor Beacie Gromadzkiej oraz Julii Hermańskiej - uczennicy klasy IIIB - finalistce Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
  • pani profesor Agnieszce Michalskiej oraz Oli Tembłowskiej i Mieszkowi Mańkowskiemu - uczniom klasy IIIA - laureatom Olimpiady Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego,

To sukcesy najbardziej spektakularne, są jednak i te, które nie są tak widoczne, ale bardzo wartościowe. Wszystkim, którym udało się osiągnąć wyznaczone na II trymestr cele, serdecznie gratulujemy.