20230324_112854.jpg

Po szeregu publikacji dziennikarskich w polskich (i nie tylko) mediach przetacza się pełna emocji dyskusja o roli świętego Jana Pawła II w ukrywaniu patologicznych, w tym kryminalnych zachowań księży, w efekcie których krzywdzone były też dzieci.

20230324_112858.jpg

Najsilniej eksponowane są głosy polityków, często wypowiadających się w imieniu ważnych instytucji państwowych, w tym Sejmu, Rządu i Prezydenta. Głos zabrała też ważna urzędniczka państwowa, nadzorująca pracę szkół, jednoznacznie wskazując, jakie poglądy powinni reprezentować w tej dyskusji uczniowie i nauczyciele.
Dla zrównoważenia tych punktów widzenia SAM zaprosiła do udziału w dyskusji panelowej czworo profesorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: prawnika: prof. UAM dr hab. Marka Andrzejewskiego, badaczy historii: prof. UAM dr hab. Małgorzatę Praczyk (naszą nauczycielkę) i prof. dr hab. Tomasza Schramma oraz historii literatury prof. dr hab. Beatę Gromadzką (naszą nauczycielkę). Spotkanie odbyło się 24 marca 2023 roku. Moderatorem był dyrektor Szkoły – Witold Gromadzki. Udział wzięli nauczyciele i uczniowie.

IMG-20230325-WA0000.jpg

Punktem wyjścia do rozmowy był, wystosowany przez Kurator Małopolską, apel do szkół i przedszkoli.
Czy powinniśmy budować wspólnotę odważnych obrońców Wielkiego Polaka, jak oczekuje małopolska Kurator Oświaty. Apel Małopolskiego Kuratora Oświaty

IMG-20230325-WA0002.jpg

Paneliści w jednym byli zgodni, apel państwowej urzędniczki, prawdopodobnie odniesie skutek przeciwny do intencji autorki. Nie są to odpowiednie metody wzmacniania autorytetu Świętego.
Dyskutanci wskazywali, na częste, nie tylko w dziejach Europy, wykorzystywanie historii do działań politycznych. Z pewnością ostatnie lata nie są tu wyjątkowe, a być może wiek XXI jest pod tym względem bardziej wyrazisty. Podkreślano wagę kompetencji historycznych koniecznych do przeprowadzania badań biograficznych, a szczególnie prowadzonych w oparciu o dokumenty tajnych policji. Zauważono, że problematyka reportażu red. Marcina Gutowskiego „Franciszkańska 3” znana jest od wielu lat badaczom biografii Karola Wojtyły. W dyskusji podkreślano konieczność dalszych profesjonalnych badań.

IMG-20230325-WA0004.jpg

Ciekawe były też wypowiedzi dotyczące biografii świętych, w których nierzadko zauważamy wątki dalekie od wartości chrześcijańskich. Interesująca była też uwaga naszego maturzysty wskazująca na konsekwencje różnic pokoleniowych panelistów i uczniowskiej publiczności, która urodziła się już po śmierci Papieża.