Przypomnijmy, że mogą je otrzymać uczniowie, którzy nie tylko uzyskują najwyższe oceny, ale również swą postawą, aktywnością i zaangażowaniem zapracowali na wysoką ocenę z zachowania.


Stypendia są przyznawane w kilku kategoriach:


za najwyższe wyniki w nauce oraz za najwyższe wyniki w nauce wybranych przez siebie przedmiotów na poziomie rozszerzonym.


O Stypendium imienia pani profesor Ilony Wieścickiej - dla najlepszego biologa - ubiegać się mogą uczniowie klasy trzeciej, którzy uzyskają wynik z egzaminów próbnych i z matury z biologii powyżej 80%. Stypendium to przyznawane jest po każdym z tych egzaminów.


Raz w roku szkolnym szkoła wnioskuje o Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jego beneficjentem zostaje uczeń, który w poprzednim roku szkolnym otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.


stypendia.jpg

Stypendia naukowe otrzymali:

  • stypendium za najwyższe wyniki w Szkole Podstawowej za I trymestr- Antoni Mrozek – uczeń klasy 8a,
  • stypendium za najwyższe wyniki w nauce w Liceum i stypendium za najwyższe wyniki w nauce wybranych przedmiotów rozszerzonych za I trymestr – Aleksandra Tembłowska – uczennica klasy IIA,
  • Stypendium imienia pani profesor Ilony Wieścickiej – za I próbę maturalną - Patryk Nawrot- uczeń klasy IIIB,
  • Stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok 2019/2020 - Maciej Kozownicki – uczeń klasy IIB.

Za każdym trymestrem pracy kryje się również pasmo sukcesów indywidualnych, często mniej spektakularnych, ale bardzo ważnych. Wszystkim, którzy je osiągnęli- gratulujemy!