1.jpg

20 października - środa
O 6.00 rano grupa zapalonych ekosowych geografów udała się do Złotego Stoku na zajęcia terenowe. Warsztaty rozpoczęliśmy od wizyty w kopalni złota, kolejnym punktem programu było przejście złotym szlakiem na którym p. Przemek Krawczyk geolog z Uniwersytetu Warszawskiego opowiedział nam historię powstania Sudetów. Po kolacji oodbyły się warsztaty z rozpoznawania minerałów i skał.

18.jpg

Galeria cz.1

21 października - czwartek
Dzisiaj głównym punktem programu było poznanie historii geologicznej Gór Stołowych. W związku z tym udaliśmy się do Parku Narodowego Gór Stołowych. W czasie wycieczki zdobyliśmy najwyższy szczyt tego pasma górskiego - Szczeliniec Wielki. Kolejnym punktem programu była Sztolnia Orchowa - najstarsza sztolnia w Polsce. Po kolacji zajmiemy się tematem zmian klimatycznych.
Galeria cz.2

39.jpg


22 października - piątek
Ostatni dzień zajęć rozpoczęliśmy od wizyty w Kletnie na hałdzie minerałów - największej i najlepiej odsłoniętej hałdzie na Dolnym Śląsku. Udało nam się znaleźć wiele różnych minerałów, m.in.: hematyty, kwarce, baryty, grossulary, malachity, bornity, itd.

1.jpg

Po wizycie w Kletnie udaliśmy się do Czarnego Urwiska k. Lutyni gdzie zobaczyliśmy słupy bazaltowe będące pozostałościami po kominach wulkanicznych. Na powierzchni bazaltów widoczne były liczne elementy świadczące o dawnych procesach wulkanicznych jakie tu zachodziły. Do takowych należą pęcherzykowate pustki stanowiące pozostałość po odgazowywaniu się lawy w czasie wylewów na powierzchnię. W ciemnej bazaltowej skale widoczne były także porwaki, czyli fragmenty innych skał porwanych w trakcie wydobywania się lawy.

2.jpg

Lutynia była naszym ostatnim punktem programu. Brawami podziękowaliśmy p. Przemkowi Krawczykowi naszemu geologicznemu przewodnikowi po Górach Złotych za świetne zajęcia oraz super atmosferę i umówiliśmy się na kolejne spotkanie, tym razem w Chęcinach.
Galeria cz.3