ranking.png

Mimo że w tym roku nie wzięto pod uwagę wyników egzaminów maturalnych z przedmiotów rozszerzonych naszych uczniów z fizyki, j. polskiego, j.niemieckiego, geografii i wosu, miło zauważyć, że w tegorocznym rankingu „Perspektyw" zajęliśmy 6. miejsce w zestawieniu 110 szkół w Wielkopolsce.
Szczegółowe zestawienia tutaj
Zasady metodologii tutaj
Podstawą do obliczenia wskaźników rankingowych są dane z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, niezawierające wyników egzaminów, które zdawało w szkole mniej niż pięciu zdających.
Warto zauważyć, że w 2023 roku maturzyści wraz ze swymi nauczycielami uzyskali I wynik wśród szkół wielkopolskich aż z 8 egzaminów, w tym z wszystkich wymienionych powyżej.
Wyniki matur 2023.
Gratulujemy serdecznie wszystkim Maturzystom, Nauczycielom i Rodzicom, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Dziękujemy również, wszystkim nieuczącym Pracownikom Szkoły, którzy stwarzają nam warunki do dobrej pracy.