Fundacja Edkukacji Społecznej "EKOS"

ul. St. Kwaśniewskiego 2, 62-020 Swarzędz
tel. 0618173849, fundacja@ekos.edu.pl

DRZWI OTWARTE 3 marca 2018 r. o godz. 10.00.
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału - 618173841